אודות לימור צרור

עוסקת במיצב, פיסול ווידיאו-ארט בטכניקה מעורבת. העשייה משלבת עבודות הבנויות מן היסוד לצד רדימייד מטופל מתוך בנק האוסף בסטודיו. העבודה כוללת מהלך של בניה מחדש ע"י שימוש בחומרי בנייה זולים ויומיומיים (בטון, קלקר, עץ, ברזל, זפת…). חקירת החומר, העיסוק הבסיסי בטרנספורמציה של האובייקט ובדרך העמדתו בחלל מפעיל אותי, כשלפעמים אני פועלת איתו ולפעמים נגדו. מקורות עבודתי שואבים מאדריכלות, ארכיאולוגיה, טבע, וילדות.

אני דוגמת מהמציאות דימויים, סביבות וחפצים –  אותם אני מפרקת לפרגמנטים ומרכיבה לכדי הצרף היברידי מוקפד אך משובש. השיבוש מעקרם ומעבירם מעולמם לעולמי. פעולה משחקית בסטודיו, בחלל ובפריים, והחשיבה על אופני תצוגה וגופניות, יוצרים תלכידים, קומפוזיציות ויחסים חדשים.

בהתבסס על החומריות, ההתערבות הפיסולית באובייקט, בצילומו, ובהצבתו, מרכיבה שמראהו מעלה ספקות לגבי היציבות, הנראות, המשקל וכו… הניסיונות בסטודיו לפעול בניגוד למקור דורשים פתרונות יצירתיים, שמניעים את העבודה ומעלים שאלות פיסוליות. מערך פעולות חקירה הכוללות תלישה, חיתוך, השענה, התקה וקנה מידה משתנה ביחס לגוף, יוצרים חווית חלל בלתי אמצעית המעמתת את הצופה עם יחסי כוחות של גרביטציה, איבוד אוריינטציה, איום וגילוי. יחסים אלו מתעצמים בעבודת הווידיאו-ארט, העושה שימוש בתנועה ובמשחק קנה המידה של ההקרנה.