״מוזרנידם״

גלריית המדרשה, אוצר -בועז ארד 2018

"מוזרנידם הוא שיבוש של המונח מודרניזם השואל על מקומו של האני במאה העשרים ואחת. ניתן להבחין באמנות של אמצע העשור השני בשינוי ביחס לתפקיד הפוליטי של העבודות ולדרך בה הן שואלות מחדש את האופן בו האמנות מייצרת משמעות.
שדה האמנות איבד את המרכז שלו. האמן הוא נקודה סינגולרית והוא מנכיח את נקודת המבט הפרטית והייחודית שלו. התערוכה דוגמת סוג של הווה ישראלי לא מתוך כוונה לייצר תובנה מילולית, אלא מתוך חיפוש אחר דרכים חדשות לחוות אותה. אני מסתכל על המנעד שבין העצמי האותנטי שדובר את עצמו בכנות ובין האני האירוני שמשחק עם מנגנונים אישיים, תרבותיים ומנטאליים מתוך ריחוק. המדגם שנבחר לקחת חלק בתערוכה נע בתוך המנעד הזה והוא כולל מקבץ של אמנים שבעבודתם מסמנים משהו מרוח התקופה." (בועז ארד)