"Deepfake"

גלריית "המקרר", אוצרת איריס פשדסקי, 2019

בטון, עץ, פוליאוריטן מוקצף, פס לד ושמן שחור

עבודת הצבה תלוית מקום
המבנה מדמה מחילת גרילה בתוך מעלית המשא של בית הקירור.  החומריות יוצרת אשליה של פיר היורד במעמקי המעלית
ויוצר מתח בין פני הקרקע למסתור דמיוני תת קרקעי צופן סוד.
המושג "Deepfake" מתייחס ליצירת דימוי ויזואלי מזויף המחקה את המציאות באופן מושלם באמצעות בינה מלאכותית.
פרסום התערוכה במגזין האמנות "הרמה" של "מנופים", דצמבר 2019