3 סמ'

גלריה "מכון המים", גבעתיים, אוצרת כרמית ויצמן, 2020

האם במהלך תצוגה שנמשך 30 יום ייסגר מרחק של 3 ס"מ בין 2 קונוסים מזפת, כנטיף וזקיף במערה קרסטית?

מיצב זפת דינאמי ואיטי שנראותו ונוכחותו משתנה במהלך התערוכה כרישום חי. הניסיון לשלוט בחומר מועד לכישלון. נטייתה הטבעית של הזפת להתפרס מעניקה לעבודה משך חיים עצמאי מתוך השאיפה ליציבות ואיזון. הרישום המופשט והתלת ממדי נמתח ומזדחל נהרס ונבנה מחדש. עבודה עם חומרים בלתי צפויים כמו זפת, הסטתם ושיבושם מהשימוש המקורי, מפנה מבט חזותי עכשווי על מושגים ונושאים כמו זמן, משקל, גופניות, תנועה והשתנות.