"עליזה"

מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, אוצרת אביטל כץ, 2021

.

סירה היא אובייקט מכיל, צף בסביבה ארעית וממוקם על קו הביניים בין שקיעה להתרוממות. במיצב תלוי מקום, פעולות של שיבוש, פירוק, פיצול ותליה באוויר יצרו קומפוזיציה החותרת תחת תפקיד האובייקט כמרחב אחדותי ומגן. העבודה מורכבת ממקטעים שנוסרו ממפרשית 420 שטופלו ונתלו כחוליות לא רציפות המדמות גריד של דג המנסה לאזן את עצמו עם קו מפלס המים. חלקו התחתון הצבוע שחור מגיר מתוכו זפת נוזלית ממיתה ואילו חלקו העליון הצבוע לבן נוטה להתרוממות מחייה. העבודה המזמנת הליכה במרחביה, מערערת ומציפה את האיזון והמתח בין הטבע לאדם, בין היציב לשברירי ובין המת לחי.