"ספק סביר"


 גלריה מנשר לאמנות, תל אביב יפו, ליווי אוצרותי ברק רביץ, 2023
מדיום: הצבה פיסולית
בטון, ברזל, עץ, שמן מנועים שחור, זפת, שעווה

בהצבה פיסולית מהדהדים בחלל אובייקטים המורכבים ממפגשים חומריים וכפילות דימויים. 

הסביבה המשובשת מנכיחה עולם שוקע ללא ספקטקל, ללא מקום וללא זמן. עם זאת הסירה, ששקעה בנסיבות פוליטיות, עלתה מהמצולות ופוטנציאל שקיעתה בחלל עומד שוב על בלימה. ספק-סביר היא אמת מידה הדרושה להרשעה במשפט אך הקפאת הרגע משהה את חריצת הדין. יתכן שהיקסמות והתפקחות מעיוורון עיוות התפיסה יאפשרו את מצמוץ הספק.