״סולידריות״

גלריה "עינגא", גלריה "מנשר", גלריה "בנימין"

זפת, עץ, ברזל

תערוכת סופ"ש "סולידריות באמנות" תמיכת גלריות בתל אביב באמני  תערוכת "המוסד" במוזיאון רמת-גן. ארוע סוף השבוע נוצר כחלק מפעולות מחאה של שדה האמנות כנגד צנזורה ולחץ פוליטי מצד העיריה שהוביל לסגירת התערוכה במוזיאון.