"ליבות II"

"ליבות II"
גלריה מנשר אמנות, תל אביב-יפו, אוצרת שרון פוליאקין, 2023
מדיום: הצבה פיסולית
בטון, ברזל, ניילון, קנבס, צבעי שמן

בפעולה אלימה ציורי שמן ישנים שלי הופרדו ממסגרתם ונחתכו. הפרגמנטים שהפכו לרדי מייד הוכנסו לתבנית ונוצקו בתוך בטון לבן. קבורת הציורים לוותה בהכשלה מכוונת של היציקה שגרמה לסידוק ושבירה. בפעולה ארכיאולוגית עבר כל 'ציור יצוק' רפאות ותיקון שאיחו את חלקיו אך גם חשפו את הטמון בו. הציור הקבור נברא מחדש כאובייקט. על רצפת הגלריה הוצבו העבודות כזרם מגילות גלולות סוד המשמרות זיכרון בתוך קפסולה.