״Toys Are Us״

פסטיבל מתחת לפנס, גבעת חביבה, 2018

איך ההרגשה שהצעצוע שלך גדול יותר ממך? האם הוא עדיין צעצוע או שהוא מקבל ממד מאיים?
בעבודה זו צעצועים קטנים מתערבלים באקווריום של מים ומוקרנים על מסך ענק כשהם דוחפים זה את זה וקופצים האחד על השני. עבודה זו יוצרת מצבים אירוניים המשקפים את החברה הצרכנית שלנו היום.