"איזרעאל"

הגלריה העירונית לאמנות עפולה, אוצר עוז זלוף, 2022

מיצב רצפה בשלושה גבהים (עץ, פלסטיק, גומי, אפוקסי) 240*350 סמ'

עפולה (עיר-יזרעאל) שהוקמה כבירה ליישובי העמק לא עמדה בציפיות שתלו בה. כעיר קולטת עליה היא הלכה ונבדלה מהעמק החלוצי-חקלאי ובמהלך השנים פערים חברתיים, כלכליים ותרבותיים רק העמיקו. הפיכתה לאי המנותק מסביבתו הוא מהלך המפורר את העיר ומחייב התנסחות מחודשת במרחב. האי מדגיש את מפת מרכזה של העיר היום וממוקם בעמק יזרעאל שהוצף מחדש על יישוביו. מחיקת יישובי העמק כאקט של ביטול מעמת עם מושגים כמו נחיצות, תלות, מרכזיות וקשר בין עיר פריפריאלית למרחב שלה. העבודה מבוססת על מפה גיאוגרפית ונשענת על הפער שבין האמת לבדיה.